jenni eskelin lantiosilta


Hyvä Personal Trainer

Kun harkitset oman personal trainerin palkkaamista on hyvä tietää, että ala on melko kirjava eri palveluntarjoajien suhteen. Personal Trainer ei ole suojattu nimike ja kuka tahansa voi nimittää itseään henkilökohtaiseksi valmentajaksi. Personal Trainerin koulutuspohja, työkokemus ja ammattietiikka voivat erota toisistaan paljon. Lukemalla alla olevan tekstin saat hieman kuvaa siitä mitä asioita sinun kannattaa selvittää ennen kuin teet lopullisen päätöksen trainerin palkkaamisen suhteen.

Personal Trainerin koulutus

Alalla on paljon henkilöitä, jotka kutsuvat itseään liikunta-alan ammattilaiseksi, vaikka taustalla on ainoastaan lyhyt täydennyskoulutus (FAF, FISAF, TRAINER4YOU, TRAINERLAB, FUSTRA, FITFARM JNE). Kun etsit itsellesi valmentajaa huomioi, että osa markkinoi itseään ainoastaan täydennyskoulutuksilla, erilaisilla kursseilla ja omalla liikuntaharrastuksellaan. Tämän kaltaisia tapauksia on valitettavan paljon.

Vaadi valmentajaltasi oikeaa (korkeakoulutason) koulutusta. Alalla on paljon kurssilaisia, jotka osaavat kenties myydä ja markkinoida itseään, mutta ammatillinen osaaminen on melko rajallista. Personal Trainer täydennyskoulutukset maksavat keskimäärin 2000-5000€ ja valitettavasti raha on se merkittävin tekijä kurssille pääsemiseen sekä sieltä valmistumiseen. Samalla kurssilla on usein todella kirjava osanottajakunta ja aihealueet joita käsitellään 6 viikonlopun aikana tai 2 viikossa ovat laajoja ja haastavia. Näin lyhyessä ajassa asioiden oppiminen ja sisäistäminen on melkoinen haaste henkilölle jolla ei ole mitään pohjakoulutusta taustalla.

Paikassa, jossa teen tällä hetkellä itse valmennuksia (Kuntokompassin Personal Training Studio), kaikilla personal trainereilla on alan (liikunta- ja terveysalan) korkeakoulututkinto. Asianmukainen koulutus on erittäin tärkeä lähtökohta kaikille personal trainerin töistä haaveileville. Alan korkeakoulututkinto tarkoittaa esim. fysioterapeuttia, liikunnanohjaajaa, liikuntatieteiden maisteria tai elintarviketieteiden maisteria.

Kuntokompassilla on ollut aina vuodesta 2000 asti korkea vaatimustaso laadun suhteen. Vaatimustaso koskee itse asiakaspalvelu- ja valmennusprosessin toteutuksen laatukriteereitä sekä valmentajien taustoja (koulutus ja työkokemus). Kuntokompassin valmentaja on alan asiantuntija.

Personal Trainerin työkokemus

Työkokemus on vähintään yhtä tärkeä kuin laadukas ja asianmukainen koulutus. Jos valmentajakandidaatti on vastavalmistunut kurssilainen vailla minkäänlaista työkokemusta kannattaa vielä kartoittaa muitakin vaihtoehtoja.

Personal Training on käytännön työkokemusta vaativa ammatti. Pelkkä teoriaosaaminen ei riitä vaan pitää olla keinot jalkauttaa teoreettiset viitekehykset käytännön tasolle yksilöllisesti toimiviksi ratkaisumalleiksi. Tämä vaatii käytännön kokemusta valmennustyöstä, jonka kautta tulee tiettyä rutiinia ja perspektiiviä asioihin. Hyvä personal trainer osaa valita nopeasti ne konkreettiset toimintatavat joilla päästään asioiden ytimeen ja keskitytään tavoitteen kannalta olennaisiin asioihin. Kuntokompassilla kaikki valmentajat ovat työskennelleet useita vuosia omalla alallaan – kukaan ei ole vastavalmistunut tulokas.

Personal Trainerin asiakasprofiili

Selvitä minkälaisia asiakkaita personal trainerilla on ja minkälaisten asiakastapausten kanssa hän pääasiallisesti työskentelee. Pystyykö hän selkeästi määrittelemään mikä on hänen tyypillinen asiakasprofiilinsa vai onko hän niin sanottu joka paikan höylä. Laadun ja syvällisen osaamisen edellytyksenä on erikoistuminen monipuolisen perusosaamisen lisäksi. Jos personal trainerilla on kaikenlaisia asiakkaita valmennettavanaan ja hän esiintyy monipuolisuuden perikuvana hän on todennäköisesti melko keskinkertainen työssään. Kaikessa ei voi olla erittäin hyvä.

Personal Trainerin erikoisosaamisalue

Jos tavoitteenasi on kiinteytyminen sinun ei välttämättä kannata harkita valmentajaksesi henkilöä joka on erikoistunut ainoastaan kestävyysharjoitteluun ja juoksuvalmennuksiin. Jos harjoitteluasi rajoittaa tuki- ja liikuntaelinvamma tai krooninen kiputila järkevä vaihtoehto valmentajalle on personal trainer, joka on koulutukseltaan fysioterapeutti. Hän osaa ottaa huomioon sinun täysipainoista harjoittelua rajoittavat ongelmat vaikka päätavoitteenasi olisikin jokin muu asia.

Kuntokompassin Personal Training Studiolla on 25 valmentajaa, joilla jokaisella on selkeästi oma erikoisosaamisalueensa. Kukin on toimii omilla vahvuuksillaan. Studion toiminnan perusajatuksena on hyödyntää koko asiantuntevan henkilökunnan erikoisosaamista kun asiakkaan tarve sitä vaatii. Moniammatillinen tiimi mahdollistaa sen että erikoisosaajia on saman katon alla ja asiakkaan saama palvelu on aina korkealaatuista.

Missä personal trainer tekee valmennuksiaan?

Haluatko, että valmentaja tulee sinun luoksesi? Tässä vaihtoehdossa on muuttuvia tekijöitä paljon. Voiko ulkopuolisen trainerin tuoda salille jossa itse harjoittelee, mitä maksaa jos tuo, salin kk maksut/jäsenyys, ruuhkainen sali, mittauksista pitää maksaa erikseen jne.

Harjoitusolosuhteet ja ympäristö tulisivat olla sellaiset, että ne tukevat valmennustapaamista. Kuvittele tilannetta, jossa tapaat personal trainerin ison kuntoklubin yleisellä kuntosalilla klo 16-19 aikavälillä. Paikalla on helposti samaan aikaan 25 omaharjoittelijaa ja 15 personal traineria asiakkaineen samaan tilaan ahtautuneena. Optimaalinen ja rauhallinen harjoitusympäristö on erittäin olennainen mielekkään harjoituselämyksen saavuttamisen sekä asianmukaisen harjoituksen läpiviemisen kannalta.

Kuntokompassin Personal Training Studion harjoitustilat ovat tarkoitettu ainoastaan personal training palvelun toteuttamiseen – ei omaharjoitteluun. Tämä eroaa paljon isompien kuntoklubien vastaavasta logistiikasta. Studiolla on tarvittava rauha valmennuksen käytännön toteuttamiselle ja asiakas kokee olevansa huomion keskipisteenä ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä tai tarkkailevia silmäpareja. Samalla se on valmentajalle ja asiakkaalle tukikohta, jossa on kaikki mitä valmennussuhteeseen tarvitaan. Jos harjoittelua halutaan toteuttaa ulkoilmassa tai valmennus vaatii muita elementtejä (esim. uima-allas, urheilukenttä juoksuratoineen jne.) niin kaikki löytyy aivan personal training studion lähiympäristöstä.

Mitä personal trainer valmennuspakettiin sisältyy?

Kun tutustut mitä keskimäärin eri personal trainereiden tarjoamiin valmennuspaketteihin kuuluu – huomaat että isot raamit ovat hyvin samankaltaiset:

 1. Alkukartoitus
 2. Mittaukset
 3. Harjoitussuunnitelma
 4. Ruokavalio-ohjelma
 5. Tapaamiset
 6. Etätuki

Miten tässä tilanteessa tietää sitten mikä on paras vaihtoehto?

Kannattaa selvittää tarkkaan mitä edellä mainitut elementit käytännön tasolla ja todellisuudessa tarkoittavat.

 • Mitä alkukartoitus tarkoittaa ja sisältää?
 • Mitä mittauksia ja millä laitteilla/toteutustavoilla ne tehdään – tuovatko ne lisäkustannuksia?
 • Saatko mustaa valkoisella selkeän harjoitussuunnitelman itsellesi?
 • Kuinka usein ohjelmaa päivitetään?
 • Miten harjoittelun tuloksellisuutta seurataan?
 • Onko ohjelma sinulle oikeasti yksilöity vai pöytälaatikko-ohjelma?
 • Onko ruoka-ohjelma sinulle henkilökohtaisesti räätälöity?
 • Mitä valmennustapaamiset pitävät sisällään?
 • Tuleeko harjoituspaikasta lisäkustannuksia pakettiin?
 • Mitä etätuki tarkoittaa ja miten voit sitä hyödyntää?

Edellä mainitut asiat jäävät valitettavasti monella palveluntarjoajalla vain ranskalaisiksi viivoiksi ilman järkevää ja laadukasta sisältöä.

Seuraavassa on avattu Kuntokompassin valmennusprosessia.

Alkukartoitus tehdään systemaattisen rungon mukaisesti ja se vedetään perusteellisesti yhteen linkittäen suoraan suunnitteluun sekä käytännön harjoitteluun. Alkukartoituksessa käydään perusteellisesti läpi kaikki asiakkaan elämän eri osa-alueet (arkiliikunta, kuntoliikunta, terveys, vuorokausirytmi, unen määrä ja laatu, stressitasot, ravitsemuksellinen tila, sosiaalinen elämä, elämänhallinta jne.),  jotka ovat omalta osaltaan vaikuttamassa tavoitteeseen pääsyyn joko sitä tukevasti tai haittaavasti. Tarvittaessa asiakkaalle tehdään myös alkuarviointiharjoitus tai lihastasapainokartoitus, jotta saadaan läpivalaisu kehon toiminnallisuuteen ja mahdollisiin heikkoihin lenkkeihin.

Mittaukset ja testit tehdään laadukkailla ja vakioiduilla laitteilla sekä mittareilla joissa itse mittaajan tekemät virheet ovat minimoitu. Peruslähtökohtana on, että testit liittyvät asetettuun tavoitteeseen. Usein tarjotaan testejä, joilla ei ole mitään tekemistä itse tavoitteen kanssa.

Harjoitussuunnitelma ja ohjelmat laaditaan yksilöllisesti asiakkaalle alkukartoituksen jälkeen muodostuneen elämäntapa-analyysin ja mittausten pohjalta. Kukaan asiakkaista ei harjoittele monistetulla ohjelmointimallilla tai ohjelmalla. Jokaisella valmentajalla on oma valmennusfilosofia, joka on perustana kaikissa valmennuksissa. Jokainen valmennus rakentuu aina asiakkaalle henkilökohtaiseksi ja yksilölliseksi. Tämä on valmentamisesta puhuttaessa peruslähtökohta laadukkaalle toiminnalle. Kaikille ei toimi samat asiat suoraan monistettuna kuten monissa pitkälle tuotteistetuissa personal trainer konsepteissa tehdään.

Harjoitusohjelmien päivittäminen tapahtuu aina 1-2 kuukauden välein. Kuinka radikaali muutos harjoitteluun tehdään riippuu siitä miten edellinen harjoitussuunnitelma on käytännön tasolla toteutunut ja onko siitä ulosmitattu kaikki mahdollinen kehityspotentiaali jo ulos.  Harjoitusohjelmia tulee päivittää säännöllisesti koska 4-6 viikon aikana elimistö adaptoituu tiettyyn ärsykkeeseen ja kehitys loppuu/hidastuu. Vaadi siis suunnitelmaa ja suunnitelmallisuutta valmentajaltasi.

Ravintovalmennuksessa valmentajan tulee toimia tavalla, jossa tiedostetaan tarkkaan oma todellinen osaaminen ja myös sen rajat. Suurimmalla osalla asiakkaista ravinto on lähes aina erittäin keskeisessä roolissa tavoitteisiin (kehonkoostumuksen muuttaminen) pääsemisen kannalta. Peruskuntoiilija ei tarvitse kuitenkaan lisäravinneviidakkoa tai trendikästä superdieettiä päästäkseen erinomaiseen lopputulokseen.

Valmentajan on tärkeä seurata harjoittelun tuloksellisuutta valmennuksen aikana erittäin tiiviisti. Tämä on tapa osoittaa konkreettisesti asiakkaalle, että valmennus tuo toivotunlaisia tuloksia. Jos seuraaminen on ainoastaan subjektiivisten tuntemusten varassa (vireystasoni on noussut ehkä jonkin verran, uskon että olen vahvempi ja kestävämpi jne.) seurantaa ei käytännössä ole. Vaadi että harjoittelusi tuloksellisuutta seurataan luotettavilla menetelmillä ja melko intensiivisesti. Tätä kautta saat tietoa mitä tuloksia on tapahtunut vai onko niitä tapahtunut lainkaan. Kuntokompassin personal training studiolla seurantamenetelmiä ovat mm. seuraavat mittaukset/testit:

 • Inbody kehonkoostumusmittaus
 • Ympärysmitat
 • Pihtimittaus
 • Ennen ja jälkeen kuvat
 • Voimatestiprotokolla
 • Bench mark liikkeiden seuranta
 • V02 testi hengityskaasuista mitattuna
 • Nopeus, kimmoisuus ja ketteryys valokennoilla mitattuna
 • Lihastasapainokartoitus ja liikearviointitesti

Hyvä peruslähtökohta valmennustapaamisten sisällön rakentamisessa on lähteä ajatuksesta jossa asiakkaille tarjotaan apua juuri niissä asioissa missä ulkopuolinen silmä ja valvova taho on oikeasti tarpeellista.

Tapaaminen on yleensä viikon kehittävin, vaativin ja tavoitteen kannalta olennaisin harjoitus. Omatoimiset harjoitukset on hyvä ohjeistaa niin että toteutustapa ja liikuntamuoto ovat tuttuja ja turvallisia asiakkaalle jo entuudestaan. Asiakasta ei ole välttämättä tarpeellista lähteä pitämään kädestä kiinni kävelylenkille, koska useimmissa tapauksissa hän pystyy sen toteuttamaan itsenäisesti varsin mallikkaasti.

Etätuki ja konsultointioikeus antavat asiakkaalle mahdollisuuden kysyä ja saada tukea tarvittaessa sähköpostin tai puhelimen kautta. Avoin ja molemmin puolinen vuorovaikutus on erittäin tärkeä osa onnistunutta valmennussuhdetta.

Personal trainerin uskottava asiantuntijaverkosto

Uskottavalla ja pätevällä personal trainerilla on aina eri sektorin osaajia ja kattava asiantuntijaverkosto jonka puoleen kääntyä. Kuntokompassin Personal Training Studion toimintamallissa saman katon alla on fysioterapeutteja, liikunnanohjaajia, liikuntatieteen maistereita, elintarviketieteen maistereita, urheilufysioterapeutteja ja urheiluhierojia. Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluu huippulääkäreitä (esim. Dextran ja HIFK Hockeyn Petri Helenius ja THL:n ylilääkäri, psykiatri ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kimmo Kuoppasalmi)  ja OMT Fysioterapeutteja (Sami Hämäläinen OMT FT, Lasse Heinonen OMT FT, Niskanen Sami Olkapää FT jne).

Moniammatillisen tiimin hyödyntäminen mahdollistaa seuraavat asiat:

 • Kukin erikoisosaaja pystyy keskittymään omaan parhaiten hallitsemaansa ruutuunsa
 • Tarvittaessa saa apua viisaammalta tiettyyn asiaan tai ongelmaan liittyen
 • Lopputuloksena on aina tyytyväisempi asiakas joka pääsee nopeammin sekä turvallisemmin asettamiinsa tavoitteisiinsa

Valmentaja vai ohjaaja?

Ero valmentamisen ja ohjaamisen välillä on yksi asia mikä on herättänyt keskustelua viime aikoina. Valmennus ja valmentaminen ovat käsitteenä sellaisia joihin kuuluvat kokonaisvaltaisuus, yksilöllisyys, intensiivinen vuorovaikutus, innovatiivisuus, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, kyky soveltaa ja ennen kaikkea korkea laatu kaikessa toiminnassa.

Pöytälaatikko- tai valmiskonseptiohjaaja löytyy varmuudella isoilta kuntoklubeilta. Ohjaaja pyöräyttää helposti kymmenen asiakasta päivässä ja hyvin rutiininomaisella kaavalla.

Mitä tarkoittaa personal training valmiskonsepti?

Monilla kuntoklubeilla tarjotaan erilaisia valmiskonsepteja joissa on valmis ohjelma ja/tai ohjelmointimalli joka tarjotaan kaikille asiakkaille sellaisenaan. Kaikki harjoitusliikkeet, ohjelmointi ja ravinto-ohjelma on sama kaikille asiakkaille. Riippumatta yksilöllisistä eroista ja lähtötilanteesta. Tämä ei luonnollisesti ole henkilökohtaista valmennusta.

 

Valmiskonsepti vs. Henkilökohtainen valmennus (Personal Training)

Valmiskonseptit eivät ole henkilökohtaista valmennusta. Ne ovat tietyn valmiiksi suunnitellun ja yleispätevän ohjelman tai ohjelmointimallin ohjaamista asiakkaalle. Kun valmiskonsepti rinnastetaan suoraan henkilökohtaiseen valmennukseen se on asiakkaan ja valmentajan aliarviointia.

Yhteenvetona:

Personal Training on alana varsin kirjava ja villi. Uusia personal trainereita koulutetaan kovalla vauhdilla lisää. Suurin osa tekee työtä harrastemielessä ja vakavasti otettavia palveluntarjoajia on vielä kovin vähän. Ala tulee varmasti kehittymään tulevaisuudessa selkeämmin siihen suuntaan jossa kaikilla valmentajilla on asianmukainen koulutus ja riittävän pitkä työkokemus.

Kuluttajien valveutuneisuus lisääntyy myös jatkuvasti ja osataan vaatia asiantuntemusta ja laatua itselleen.

Personal Trainerin palkkaaminen on kenelle tahansa iso päätös, joka parhaimmillaan voi muuttaa ihmisen elämän totaalisesti parempaan suuntaan. Tee viisas päätös koska kysymys on kuitenkin sinun hyvinvoinnista, tavoitteista ja rahoista.

Seuraa blogiani Bloglovinin avulla

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s