Hyvä Personal Trainer

pth etusivukuva

 

Kun harkitset oman personal trainerin palkkaamista sinun on hyvä tiedostaa että ala on kirjava eri palveluntarjoajien suhteen. Personal Trainer ei ole suojattu nimike ja kuka tahansa voi nimittää itseään henkilökohtaiseksi valmentajaksi. Personal Trainerin koulutuspohja, työkokemus ja ammattietiikka voivat erota toisistaan erittäin paljon. Lukemalla alla olevan tekstin saat hieman kuvaa siitä mitä asioita sinun kannattaa selvittää ennen kuin teet lopullisen päätöksen trainerin palkkaamisen suhteen.

Personal Trainerin koulutus

Alalla on paljon henkilöitä, jotka kutsuvat itseään liikunta-alan ammattilaiseksi, vaikka taustalla on ainoastaan 2 viikon täydennyskoulutus (FAF, FISAF, TRAINER4YOU, TRAINERLAB, FUSTRA, FITFARM JNE). Kun etsit itsellesi valmentajaa huomioi, että osa markkinoi itseään ainoastaan näillä täydennyskoulutuksilla, kursseilla ja omalla liikuntaharrastuksellaan. Tämän kaltaisia tapauksia on valitettavan paljon.

Vaadi valmentajaltasi oikeaa (korkeakoulutason) koulutusta. Alalla on paljon kurssilaisia, jotka osaavat myydä ja markkinoida itseään, mutta todellinen ammatillinen osaaminen on erittäin rajallista. Personal Trainer täydennyskoulutukset maksavat keskimäärin 2000-5000€ ja valitettavasti raha on se merkittävin tekijä kurssille pääsemiseen sekä sieltä valmistumiseen. Samalla kurssilla voi olla todella kirjava osanottajakunta ja aihealueet joita käsitellään 6 viikonlopun aikana tai 2 viikossa ovat melko laajoja ja haastavia. Näin lyhyessä ajassa asioiden oppiminen ja sisäistäminen on melkoinen haaste henkilölle jolla ei ole mitään pohjakoulutusta taustalla.

Paikassa, jossa teen tällä hetkellä itse valmennuksia (Kuntokompassin Personal Training Studio), kaikilla personal trainereilla on alan (liikunta- ja terveysalan) korkeakoulututkinto. Asianmukainen koulutus on erittäin tärkeä lähtökohta kaikille personal trainerin töistä haaveileville. Alan korkeakoulututkinto tarkoittaa esim. fysioterapeuttia, liikunnanohjaajaa, liikuntatieteiden maisteria tai elintarviketieteiden maisteria.

Kuntokompassilla on ollut aina vuodesta 2000 asti korkea vaatimustaso laadun suhteen. Vaatimustaso koskee itse asiakaspalvelu- ja valmennusprosessin toteutuksen laatukriteereitä sekä valmentajien taustoja (koulutus ja työkokemus). Kuntokompassin valmentaja on alan asiantuntija – ei pikaisesti trendikkään työn perässä juokseva harrastelija.

Personal Trainerin työkokemus

Työkokemus on vähintään yhtä tärkeä kuin laadukas ja asianmukainen koulutus. Jos valmentajakandidaatti on vastavalmistunut kurssilainen vailla minkäänlaista työkokemusta ja oikeaa koulutusta kannattaa vielä kartoittaa eri vaihtoehtoja.

Personal Training on käytännön työkokemusta vaativa ammatti. Pelkkä teoriaosaaminen ei riitä vaan pitää olla keinot jalkauttaa teoreettiset viitekehykset käytännön tasolle yksilöllisesti toimiviksi ratkaisumalleiksi. Tämä vaatii käytännön kokemusta valmennustyöstä, jonka kautta tulee tiettyä rutiinia ja perspektiiviä asioihin. Hyvä personal trainer osaa valita nopeasti ne konkreettiset toimintatavat joilla päästään asioiden ytimeen ja keskitytään tavoitteen kannalta olennaisiin asioihin. Asioita tulee tapahtua käytännössä ja suunnitelmallisuuden kautta.

Kuntokompassilla kaikki valmentajat ovat työskennelleet useita vuosia omalla alallaan – kukaan ei ole vastavalmistunut tulokas. Vaikka kaikki ovatkin tehneet vuosia alalla töitä on erittäin tärkeää pyrkiä aktiivisesti kehittämään itseään lukemalla alan kirjallisuutta sekä seuraamalla uusinta tutkimustietoa. Kukaan ei ole koskaan valmis tai liian hyvä personal trainer.

Personal Trainerin asiakasprofiili

Selvitä minkälaisia asiakkaita personal trainerilla on ja minkälaisten asiakastapausten kanssa hän pääasiallisesti työskentelee? Pystyykö hän selkeästi määrittelemään mikä on hänen tyypillinen asiakasprofiilinsa vai onko hän niin sanottu joka paikan höylä. Yleensä kaikissa asioissa laadun ja syvällisen osaamisen edellytyksenä on erikoistuminen monipuolisen perusosaamisen lisäksi. Jos personal trainerilla on kaikenlaisia asiakkaita valmennettavanaan ja hän esiintyy monipuolisuuden perikuvana hän on todennäköisesti melko keskinkertainen työssään. Kaikessa ei voi olla erittäin hyvä.

Personal Trainerin erikoisosaamisalue

Jos tavoitteenasi on kiinteytyminen sinun ei välttämättä kannata harkita valmentajaksesi henkilöä joka on erikoistunut ainoastaan kestävyysharjoitteluun ja juoksuvalmennuksiin. Jos harjoitteluasi rajoittaa tuki- ja liikuntaelinvamma tai krooninen kiputila järkevä vaihtoehto valmentajalle on personal trainer, joka on koulutukseltaan fysioterapeutti. Hän osaa ottaa huomioon sinun täysipainoista harjoittelua rajoittavat ongelmat vaikka päätavoitteenasi olisikin jokin muu asia.

Kuntokompassin Personal Training Studiolla on 25 valmentajaa, joilla jokaisella on selkeästi oma erikoisosaamisalueensa. Kukin on toimii omilla vahvuuksillaan. Studion toiminnan perusajatuksena on hyödyntää koko asiantuntevan henkilökunnan erikoisosaamista kun asiakkaan tarve sitä vaatii. Moniammatillinen tiimi mahdollistaa sen että erikoisosaajia on saman katon alla ja asiakkaan saama palvelu on aina korkealaatuista.

Missä personal trainer tekee valmennuksiaan?

Olen itse tehnyt aikoinaan ns. all around mallia, jossa valmentaja siirtyy asiakkaan luokse valmennustapaamiseen. Tämä malli on melko kuormittava valmentajan näkökulmasta ja muuttuvia tekijöitä on myös asiakkaan näkökulmasta paljon (voiko ulkopuolisen trainerin tuoda salille jossa harjoittelet, mitä maksaa jos tuo, yleiset harjoituspaikkamaksut, varaukset, mittauslaitteet ulkoistettu jne.).

Harjoitusolosuhteet ja ympäristö tulisi aina olla optimaaliset laadukkaalle valmennustapaamiselle. Kuvittele tilanne jossa tapaat personal trainerin ison kuntoklubin yleisellä kuntosalilla klo 16-19 aikavälillä. Paikalla on helposti samaan aikaan 25 omaharjoittelijaa ja 15 personal traineria asiakkaineen samaan tilaan ahtautuneena – ei toimi – sen voin sanoa. Optimaalinen ja rauhallinen harjoitusympäristö on erittäin olennainen mielekkään harjoituselämyksen saavuttamisen sekä asianmukaisen harjoituksen läpiviemisen kannalta.

Kuntokompassin Personal Training Studion harjoitustilat ovat tarkoitettu personal training palvelun toteuttamiseen – ei omaharjoitteluun. Tämä eroaa todella paljon verrattuna esim. isompien kuntoklubien vastaavasta logistiikasta. Studiolla on tarvittava rauha valmennuksen käytännön toteuttamiselle ja asiakas kokee olevansa huomion keskipisteenä ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä tai tarkkailevia silmäpareja. Samalla se on valmentajalle ja asiakkaalle tukikohta, jossa on kaikki mitä valmennussuhteeseen tarvitaan. Jos harjoittelua halutaan toteuttaa ulkoilmassa tai valmennus vaatii muita elementtejä (esim. uima-allas, urheilukenttä juoksuratoineen jne.) niin kaikki löytyy aivan personal training studion lähiympäristöstä.

Mitä personal trainer valmennuspakettiin sisältyy?

Kun tutustut mitä keskimäärin eri personal trainereiden tarjoamiin valmennuspaketteihin kuuluu – huomaat että isot raamit ovat samanlaiset:

 1. Alkukartoitus
 2. Mittaukset
 3. Harjoitussuunnitelma
 4. Ruokavalio-ohjelma
 5. Tapaamiset
 6. Etätuki

Miten tässä tilanteessa tietää sitten mikä on paras vaihtoehto?

Selvitä tarkasti mitä edellä mainitut elementit käytännön tasolla ja todellisuudessa oikeasti tarkoittavat.

 • Mitä alkukartoitus tarkoittaa ja sisältää?
 • Mitä mittauksia ja millä laitteilla/toteutustavoilla ne tehdään – tuovatko ne lisäkustannuksia?
 • Saatko mustaa valkoisella selkeän harjoitussuunnitelman itsellesi?
 • Kuinka usein ohjelmaa päivitetään?
 • Miten harjoittelun tuloksellisuutta seurataan?
 • Onko ohjelma sinulle oikeasti yksilöity vai pöytälaatikko-ohjelma?
 • Onko ruoka-ohjelma sinulle henkilökohtaisesti räätälöity?
 • Mitä valmennustapaamiset pitävät sisällään?
 • Tuleeko harjoituspaikasta lisäkustannuksia pakettiin?
 • Mitä etätuki tarkoittaa ja miten voit sitä hyödyntää?

Edellä mainitut asiat saattavat jäädä monella palveluntarjoajalla vain ranskalaisiksi viivoiksi ilman järkevää ja laadukasta sisältöä.

Seuraavassa on avattu Kuntokompassin valmennusprosessia, jonka uskon erottautuvan edukseen useimmista muista palveluntarjoajista.

Alkukartoitus tehdään systemaattisen rungon mukaisesti ja se vedetään perusteellisesti yhteen linkittäen suoraan käytännön suunnitteluun ja käytännön toimintaan. Alkukartoituksessa käydään perusteellisesti läpi kaikki asiakkaan elämän eri osa-alueet (arkiliikunta, kuntoliikunta, terveys, vuorokausirytmi, unen määrä ja laatu, stressitasot, ravitsemuksellinen tila, sosiaalinen elämä, elämänhallinta jne.),  jotka ovat omalta osaltaan vaikuttamassa tavoitteeseen pääsyyn joko sitä tukevasti tai haittaavasti. Hyvin useille asiakkaille tehdään myös alkuarviointiharjoitus tai lihastasapainokartoitus, jotta saadaan läpivalaisu kehon toiminnallisuuteen ja mahdollisiin heikkoihin lenkkeihin. Studiollamme lihastasapainokartoituksen tekee asiaan erikoistunut urheilufysioterapeutti.

Mittaukset ja testit tehdään laadukkailla ja vakioiduilla laitteilla sekä mittareilla joissa itse mittaajan tekemät virheet ovat minimoitu. Peruslähtökohtana on aina tavoitteen mukaiset testit eikä rutiininomaisesti tietty testipaketti, jossa 80 % testeistä on sellaisia joilla ei ole juurikaan tekemistä itse tavoitteen kanssa.

Harjoitussuunnitelma ja ohjelmat laaditaan yksilöllisesti asiakkaalle alkukartoituksen jälkeen muodostuneen elämäntapa-analyysin ja mittausten pohjalta. Kukaan asiakkaista ei harjoittele täysin samanlaisella ohjelmointimallilla tai ohjelmalla. Jokaisella valmentajalla on vahvasti hahmottunut oma valmennusfilosofia, joka on perustana kaikissa valmennuksissa. Jokainen valmennus rakentuu kuitenkin aina asiakkaalle henkilökohtaiseksi ja yksilölliseksi – mielestäni tämä on valmentamisesta puhuttaessa peruslähtökohta laadukkaalle toiminnalle. Kaikille ei toimi samat asiat suoraan monistettuna kuten monissa pitkälle tuotteistetuissa personal trainer konsepteissa tehdään.

Harjoitusohjelmien päivittäminen tapahtuu aina 1-2 kuukauden välein. Kuinka radikaali muutos harjoitteluun tehdään riippuu siitä miten edellinen harjoitussuunnitelma on käytännön tasolla toteutunut ja onko siitä ulosmitattu kaikki mahdollinen kehityspotentiaali jo ulos.  Harjoitusohjelmia tulee päivittää säännöllisesti koska 4-6 viikkoa on jo ajanjakso jossa elimistö adaptoituu tiettyyn ärsykkeeseen ja kehitys loppuu/hidastuu. Vaadi siis suunnitelmaa ja suunnitelmallisuutta valmentajaltasi.

Ravintovalmennus on osa-alue, jossa voi metsä kadota puilta pahasti jos mennään liian vauhdilla liian syvälliseen lähestymiseen tai aletaan pätemään yli oman osaamisen. Ravintovalmennuksessa valmentajan tulee toimia tavalla, jossa tiedostetaan tarkkaan oma todellinen osaaminen ja myös sen rajat. Kun oma tietotaito eivät riitä tiettyihin erityiskysymyksiin, joita ravinnon suhteen aika ajoin tulee eteen pitää asia pystyä myöntämään itselleen. Suurimmalla osalla asiakkaistamme ravinto on lähes aina erittäin keskeisessä roolissa tavoitteisiin (kehonkoostumuksen muuttaminen) pääsemisen kannalta. Suurelle osalle saadaan erinomaisia tuloksia aikaan keskittyen perusasioihin:

“Laitetaan perusta ruokailussa kuntoon keskittymällä olennaiseen – ilman hifistelyä – löydetään tavat, tottumukset ja balanssi ruokavalion toteuttamiseen”.

Aina välillä tulee vastaan henkilöitä, joilla ruokavalio asettaa vaatimustason syystä tai toisesta korkeammalle teoreettisen osaamisen, lähestymistavan ja käytännön ratkaisumallien suhteen. Tällöin valmentajan on tärkeää osata hyödyntää ravitsemuksen asiantuntijaa. Raskaan sarjan ravitsemusasiantuntijoista voin mainita Patrik Borgin, Olli Ilanderin, Jan Verhon ja Niina Teivosen. Ravinnossakaan (kuten harjoittelussa) ei voi lähteä siitä että sama ruokaohjelma toimii aina kaikilla optimaalisesti. Niin harjoitteluun kuin ravintoon liittyen on paljon yksilöllistä eroja ja ne personal trainerin pitää huomioida valmennuksessaan tarkkaan.

Valmentajan on tärkeä seurata harjoittelun tuloksellisuutta valmennuksen aikana erittäin tiiviisti. Tämä on tapa osoittaa konkreettisesti asiakkaalle, että valmennus tuo toivotunlaisia tuloksia. Jos seuraaminen on ainoastaan subjektiivisten tuntemusten varassa (vireystasoni on noussut ehkä jonkin verran, uskon että olen vahvempi ja kestävämpi jne.) seurantaa ei käytännössä ole. Vaadi että harjoittelusi tuloksellisuutta seurataan luotettavilla menetelmillä ja melko intensiivisesti. Tätä kautta saat tietoa mitä tuloksia on tapahtunut vai onko niitä tapahtunut lainkaan. Kuntokompassin personal training studiolla seurantamenetelmiä ovat mm. seuraavat mittaukset/testit:

 • Inbody kehonkoostumusmittaus
 • Ympärysmitat
 • Pihtimittaus
 • Ennen ja jälkeen kuvat
 • Voimatestiprotokolla
 • Bench mark liikkeiden seuranta
 • V02 testi hengityskaasuista mitattuna
 • Nopeus, kimmoisuus ja ketteryys valokennoilla mitattuna
 • Lihastasapainokartoitus ja liikearviointitesti

Hyvä peruslähtökohta valmennustapaamisten sisällön rakentamisessa on lähteä ajatuksesta jossa asiakkaille tarjotaan apua juuri niissä asioissa missä ulkopuolinen silmä ja valvova taho on oikeasti tarpeellista.

Esimerkki niistä raameista mistä valmennustapaaminen voi muodostua:

 1. Yleislämmittely
 2. Aktivoiva osuus
 3. Pääharjoitus (voima, kestävyys, nopeus jne.)
 4. Huoltava osuus
 5. Loppuhuuhtelu

Tapaaminen on yleensä viikon kehittävin, vaativin ja tavoitteen kannalta olennaisin harjoitus. Omatoimiset harjoitukset on hyvä ohjeistaa niin että toteutustapa ja liikuntamuoto ovat tuttuja ja turvallisia asiakkaalle jo entuudestaan. Asiakasta ei ole välttämättä tarpeellista lähteä pitämään kädestä kiinni kävelylenkille, koska useimmissa tapauksissa hän pystyy sen toteuttamaan itsenäisesti varsin mallikkaasti.

Etätuki ja konsultointioikeus tarkoittaa sitä, että asiakas on valmentajalleen tilivelvollinen raportoimaan kerran viikossa omista harjoituksistaan ja tuntemuksistaan miten edellinen viikko on toteutunut. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue molemmin puolisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Samalla asiakas joutuu reflektoimaan omaa arkeaan ja suunnitelman toteutumista haittaavia ja tukevia tekijöitä. Valmentajan tulisi aina valmennusten alussa kannustaa asiakasta tiiviiseen vuorovaikutukseen. Valmentajalta kannattaa pyytää myös perusteluja asioihin joita et kenties heti ymmärrä. Tätä kautta kumpikin osapuoli osallistuu ja sitoutuu projektiin kiitettävästi.

Personal trainerin uskottava asiantuntijaverkosto

Tätä haluan korostaa erityisesti omana osa-alueena vaikka olen tätä sivunnut jo aikaisemmin kirjoituksessa. Uskottavalla ja pätevällä personal trainerilla on aina eri sektorin osaajia ja kattava asiantuntijaverkosto jonka puoleen kääntyä. Kuntokompassin Personal Training Studion toimintamallissa saman katon alla on fysioterapeutteja, liikunnanohjaajia, liikuntatieteen maistereita, elintarviketieteen maistereita, urheilufysioterapeutteja ja urheiluhierojia. Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluu huippulääkäreitä (esim. Dextran ja HIFK Hockeyn Petri Helenius ja THL:n ylilääkäri, psykiatri ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kimmo Kuoppasalmi)  ja OMT Fysioterapeutteja (Sami Hämäläinen OMT FT, Lasse Heinonen OMT FT, Niskanen Sami Olkapää FT jne).

Moniammatillisen tiimin hyödyntäminen mahdollistaa seuraavat asiat:

 • Kukin erikoisosaaja pystyy keskittymään omaan parhaiten hallitsemaansa ruutuunsa
 • Tarvittaessa saa apua viisaammalta tiettyyn asiaan tai ongelmaan liittyen
 • Lopputuloksena on aina tyytyväisempi asiakas joka pääsee nopeammin sekä turvallisemmin asettamiinsa tavoitteisiinsa

Onko personal trainer  valmentaja vai ohjaaja?

Ero valmentamisen ja ohjaamisen välillä on yksi asia mikä erottaa asialliset personal trainerit harrastelijoista. Valmennus ja valmentaminen ovat käsitteenä sellaisia joihin kuuluvat kokonaisvaltaisuus, yksilöllisyys, intensiivinen vuorovaikutus, innovatiivisuus, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, kyky soveltaa ja ennen kaikkea korkea laatu kaikessa toiminnassa. Valmentajan halu ja kyky heittäytyä valmennukseen on myös erittäin olennainen asia.

Pöytälaatikko- tai valmiskonseptiohjaajan löydät isoilta kuntoklubeilta, joissa valmiskonseptista vastaavat tekijät pyöräyttävät helposti  kymmenen ohjausta päivässä ja melko rutiininomaisella kaavalla. Kuulostaako sellaiselta mallilta jonka haluat itsellesi kun etsit henkilökohtaista valmennusta omiin yksilöllisiin tarpeisiisi?

Tätä olen itse pohtinut paljon myös valmentajan näkökulmasta. Kuinka intohimoinen valmennuksen ammattilainen jaksaa tehdä työtään näin monotonisesti – omasta luovuudestaan ja ammattitaidostaan luopuen. Ehkä tähän malliin hakeutuvat sellaiset ihmistyypit jotka haluavat päästä hieman helpommalla – tai henkilöt joilla oma valmennuksellinen osaaminen on rajallista.

Mitä tarkoittaa personal training valmiskonsepti?

Monilla kuntoklubeilla tarjotaan erilaisia valmiskonsepteja joissa on valmis ohjelma ja/tai ohjelmointimalli joka tarjotaan kaikille asiakkaille sellaisenaan. Kaikki harjoitusliikkeet, ohjelmointi ja ravinto-ohjelma on sama kaikille asiakkaille. Riippumatta yksilöllisistä eroista ja lähtötilanteesta.

Itse näen konseptoinnin ja tuotteistamisen ensisijaisesti:

1)   Helpottavan myyntiä ja markkinointia

2)   Helpottavan asiakkaan ostopäätöksen tekemistä

3)   Tehostavan ohjaavan henkilön ajankäyttöä = mahdollisuus hallita enemmän asiakkaita

Valmiskonsepti vs. Henkilökohtainen valmennus (Personal Training)

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että valmiskonseptit eivät ole henkilökohtaista valmennusta. Ne ovat tietyn valmiiksi suunnitellun ja yleispätevän ohjelman tai ohjelmointimallin henkilökohtaista ohjaamista asiakkaalle. Kun valmiskonsepti rinnastetaan suoraan henkilökohtaiseen valmennukseen se on mielestäni asiakkaan ja valmentajan aliarviointia. Personal Trainer konseptit ovat mielestäni ihan hyväksyttävä asia jos vaatimustaso ohjaajan suhteen on riittävällä tasolla ja asiakkaalle tehdään selväksi mikä ero valmiskonseptilla ja henkilökohtaisella valmentamisella on. Myös valmiskonseptiin kouluttaminen ja perehdyttäminen tulisi olla vähemmän bisnespää ja enemmän laatupää edellä tapahtuvaa.

Yhteenvetona:

Personal Training on alana varsin kirjava ja villi. Uusia personal trainereita koulutetaan kovalla vauhdilla lisää. Suurin osa tekee työtä harrastemielessä ja vakavasti otettavia palveluntarjoajia on vielä kovin vähän. Uskon ja toivon personal trainer alan kehittyvän tulevaisuudessa selkeämmin siihen suuntaan jossa kaikilla valmentajilla on asianmukainen koulutus ja riittävän pitkä työkokemus.

Kuluttajien tietoisuus niistä asioista joita on hyvä tietää personal traineria palkatessa kuitenkin lisääntyy jatkuvasti. Valveutunut kuluttaja osaa nykyään vaatia asiantuntemusta ja laatua itselleen.

Personal Trainerin palkkaaminen on kenelle tahansa iso päätös, joka parhaimmillaan voi muuttaa ihmisen elämän totaalisesti parempaan suuntaan. Mieti kuitenkin tarkkaan keneen sitoudut – kysymys on kuitenkin sinun hyvinvoinnista, terveydestä, tavoitteista ja rahoista.

 • Yle Puheen iltapäivässä 8.9.2014 ajatuksia Personal Trainingin villeistä markkinoista – KUUNTELE  alkaen 02:00:40.
 • Tässä mainion Jussi Venäläisen podcast, jossa vieraana erittäin HYVÄ personal trainer – KUUNTELE PODCAST TÄSTÄ.
 • Yle artikkeli yllä olevaa aihetta sivuten: Lue myös tämä.

Trainer Terveisin Marko

Seuraa blogiani Bloglovinin avulla

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s